catalunya-bandera

SERVEI INTEGRAL D’OBRES COSTA BRAVA, S.L., és una empresa propietat d’en Juan Castillejo López, neix d’una llarga experiència constructiva adquirida al llarg dels més de 15 anys com a autònom a Rústic Disseny.

Disposa d’un equip humà jove, tècnicament qualificat i emprenedor, i amb experiència acreditada, i també disposa d’instal·lacions i maquinària adients per a l’execució d’obres en l’àmbit de la construcció civil i pública, trobant-se en un moment d’expansió important.

Oferim un servei integral, tant per a obra nova, com per reformes, apostant per la professionalitat i el compromís dels nostres col·laboradors.
Coordinem, dirigim, supervisem i executem les obres amb materials de qualitat i amb els millors acabats per la total satisfacció dels nostres clients.

Per nosaltres és prioritari cuidar els detalls i la qualitat dels materials, pel que oferim als nostres clients tot tipus de facilitats i assessorament .

LA SEVA CONFIANÇA EN BONES MANS


Bandera_de_España_1978

SERVEI INTEGRAL D’OBRES COSTA BRAVA S.L., es una empresa propiedad de Juan Castillejo López, nace de una larga experiencia constructiva adquirida a lo largo de los más de 15 años como autónomo en Rústic Disseny.

Dispone de un equipo humano joven, técnicamente cualificado y emprendedor, y con experiencia acreditada, y también dispone de instalaciones y maquinaria adecuada para la ejecución de obras en el ámbito de la construcción civil y pública, encontrándose éste en un momento de expansión importante.

Ofrecemos un servicio integral, tanto para obra nueva, como para reformas, apostando por la profesionalidad y el compromiso de nuestros colaboradores.

Coordinamos, dirigimos, supervisamos y ejecutamos las obras con materiales de calidad y con los mejores acabados para la total satisfacción de nuestros clientes.

Para nosotros lo prioritario es cuidar los detalles y la calidad de los materiales, por lo que ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de facilidades y asesoramiento.

SU CONFIANZA EN BUENAS MANOS


Great Britain

SERVEI INTEGRAL D’OBRES COSTA BRAVA, S.L., a company property of Juan Castillejo López, came into existance through a considerable experience in this field obtained due to more than 15 years of him working as a freelance in Rústic Disseny.

The company has a young, highly qualified, entrepreneurial and experienced team and it also owns proper facilities and equipment to develop any kind of civil works, which are currently experimenting a remarkable growth.

We offer you a global service, whether it’s new construction or reconstruction job, always pursuing professionalism and our associates compromise.

We coordinate, direct, supervise and execute the diferent construction jobs with quality materials and the best finish in eager to satisfy our clients to the fullest.

From our point of view, the value it’s in the details and the quality of the materials, and that’s why we offer our clients all kinds of facilities and advice.

YOUR TRUST IN GOOD HANDS


Flag_of_France

SERVEI INTEGRAL D’OBRES COSTA BRAVA, S.L; c’est une société de propriété de Juan Castillejo López, né d’une longue expérience constructive acquise au long de plus de 15 ans comme autonome dans Rústic Disseny.
Dispose d’une équipe humaine et jeune, techniquement qualifiée et entreprenante, et avec une expérience accrédité, et dispose également d’installations et machine appropriée pour l’exécution des travaux dans le domaine de la construction civile et publique, nous somme en pleine croissance et d’expansion importante.
Nous offrons un service complet, à la fois pour les nouveaux travaux, comme les réformes, en misant sur le professionnalisme et l’engagement de nos collaborateur.
Nous coordonnors, dirigeons, supervisons et exécutons les travaux avec des matériaux de qualité ainsi que les meilleures finitons pour la satisfaction totale de nos clients.

Pour nous la priorité est de prendre soin des détails et de la qualité des matériaux, nous offrons donc à nos clients toutes sortes de facilité et conseils.

VOTRE CONFIANCE DANS LES BONNES MANS

A %d blogueros les gusta esto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close